Anasayfa

ExmaraldaODTÜ KKK Sözlü Kıbrıs Türk Ağzı Derlemi Projesi’nin amacı (OKKK-SKTAD) Kuzey Kıbrıs’ta konuşulan Kıbrıs Türk ağzı örneklerinden oluşan bir veritabanını oluşturmaktır. ODTÜ KKK Sözlü Kıbrıs Türk Ağzı Derlemi Projesi, çeviriyazı ve derlem yönetimi için Hamburg Üniversitesi’nde geliştirilen EXMARaLDA sistemini kullanmaktadır.